Καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα στην Απουλία: συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου

11/03/2020 Νέα

Καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα στην Απουλία: συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου

Στα πλαίσια του έργου CI-NOVATEC "Διαχείριση Πελατών και Μάρκετινγκ για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα" που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VA Greece-Italy 2014/2020, η Περιφέρεια της Απουλία - Τμήμα Τουρισμού, Οικονομίας του Πολιτισμού και Αξιοποίησης της Επικράτειας αναπτύσσει νέες τεχνικές και καινοτόμες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την τουριστική εμπειρία για τη βελτίωση των επιδόσεων του περιφερειακού τουριστικού συστήματος.

Με σκοπό να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη (τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς, ΜΜΕ, κ.λπ.) σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητές του, η Περιφέρεια της Απουλία σε συνεργασία με την εσωτερική εταιρεία InnovaPuglia διοργάνωσε στις 3 Μαρτίου 2020 συνάντηση με τους τοπικούς φορείς του Monte Sant Angelo, μία από τις τρεις πιλοτικές περιοχές που επέλεξε η Περιφέρεια της Απουλία για την ανάπτυξη νέων «τουριστικών οικοσυστημάτων» σε επίπεδο μικρό-περιοχής.

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση του CI-NOVATEC και των στόχων του, οι συμμετέχοντες απέκτησαν λεπτομερή γνώση του “Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Puglia (DMS)», μιας πλατφόρμας διαχείρισης και προώθησης του τουρισμού και του πολιτισμού στην Απουλία. Η DMS, η κοινότητα της οποίας εμπλέκει τόσο φορείς εκμετάλλευσης όσο και τελικούς χρήστες, αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο πρόσβασης στο Οικοσύστημα Τουρισμού και Πολιτισμού στην Απουλία. Χάρη στο CI-NOVATEC, αυτή η πλατφόρμα θα αναβαθμιστεί περαιτέρω, συλλέγοντας δεδομένα βασισμένα στην εμπειρία από τους επισκέπτες, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών και πολιτικών αποφάσεων προκειμένου να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για το τοπικό οικοσύστημα τουρισμού.

Η κοινοπραξία του έργου CI-NOVATEC αποτελείται από πέντε δικαιούχους. Ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και, πέραν της Περιφέρειας της Απουλία - Τουρισμός, Οικονομία Πολιτισμού και Αξιοποίησης της Επικράτειας, οι υπόλοιποι εταίροι είναι: Εμπορικό Επιμελητήριο Μπάρι, Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και η Περιφέρεια Ηπείρου (Έλληνες Δικαιούχοι). Επιπλέον, συνεργάτες του έργου είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο Αχαΐας και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπρίντιζι.

Ο στόχος του έργου είναι να επικεντρωθεί στους Τοπικούς Συνεργατικούς Σχηματισμούς του Τουρισμού (LTCs), οι οποίοι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών εντός της διασυνοριακής περιοχής. Οι εν λόγω Συνεργατικοί Σχηματισμοί αποτελούν γεωγραφικά συγκεντρωμένες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο πελάτη (ή σε ομάδα πελατών), δηλαδή στον επισκέπτη, αλλά μπορεί να ανήκουν σε διάφορους τομείς όπως ο τουρισμός, οι δημιουργικές βιομηχανίες, η διατροφή , το εμπόριο, ο ελεύθερο χρόνο, οι μεταφορές κ.λπ.