Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης - Δημιουργία περιφερειακού δικτύου του έργου CI-NOVATEC «Πελατειακή Ευφυΐα για καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα» στο Ruvo di Puglia, Ιταλία

12/01/2020 Νέα

Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης - Δημιουργία περιφερειακού δικτύου του έργου CI-NOVATEC «Πελατειακή Ευφυΐα για καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα» στο Ruvo di Puglia, Ιταλία

Η συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για την ίδρυση του Περιφερειακού Δικτύου του έργου CI-NOVATEC - "Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα", που χρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2019 στη αίθουσα συνεδριάσεων του Palazzo Caputi στην πόλη Ruvo di Puglia, Ιταλία.

Το περιφερειακό δίκτυο περιλαμβάνει την Περιφέρεια της Απουλίας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι, τον Δήμο Ruvo di Puglia, διαχειριστές των τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος, εκπροσώπους τοπικών ενώσεων, τοπικούς τουριστικούς οργανισμούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας – το Σύμφωνο Περιφερειακού Δικτύου - μεταξύ του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μπάρι και των μελών του δικτύου.

Ο σκοπός του έργου, στο οποίο εμπλέκεται το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι ως εταίρος, είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει τις εμπειρίες των επισκεπτών σε σχέση με τις υπηρεσίες που δέχονται στην επιλεγμένη τουριστική περιοχή. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα περιφερειακό δίκτυο που περιλαμβάνει τρεις πιλοτικές πόλεις στην Απουλία, Ruvo di Puglia, Ostuni και Monte Sant'Angelo, οι οποίες θα δημιουργήσουν τοπικές τουριστικές συνέργιες για την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών. Μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας, θα συλλεχθούν δεδομένα που περιγράφονται στην εμπειρία του πελάτη-επισκέπτη. Αφού αναλυθούν, τα δεδομένα αυτά θα διαχειριστούν για να βοηθήσουν τους πολιτικούς και επιχειρηματικούς φορείς λήψης αποφάσεων, καθώς και τις εδαφικές μελέτες. Αυτές οι μελέτες θα απευθύνονται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες και στους εταίρους του έργου.

Οι θεσμικοί χαιρετισμοί έγιναν από την Σύμβουλο για τις Πολιτικές Νεολαίας, αρμόδιος για την Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου Ruvo di Puglia, Monica Filograno.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Υπεύθυνος Διαχειριστής Έργου του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μπάρι, Fulvio Iavernaro παρουσίασε εν συντομία τους στόχους του έργου και τα αναμενόμενα οφέλη για την περιοχή, καθώς και την παρουσίαση της επίδειξης της πλατφόρμας του δοκιμαστικού λογισμικού του έργου CI-NOVATEC. Τέλος, ο εμπειρογνώμονας Massimo Avvantaggiato παρουσίασε το πρωτόκολλο συνεργασίας.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι συμμετέχοντες των ενδιαφερομένων μερών και οι απόψεις τους ακούστηκαν και καταγράφηκαν από την ομάδα εργασίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μπάρι. Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την προθυμία τους να ενταχθούν στο περιφερειακό δίκτυο και να συμμετάσχουν στις επόμενες δραστηριότητες του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου www.interregcinovatec.eu, καθώς και από την ομάδα έργου:

  • Fulvio Iavernaro - Project Manager, e-mail: f.iavernaro@gmail.com.
  • Massimo Avvantaggiato – Υπεύθυνος Εδαφικής Συνεργασίας, e-mail: manet@clio.it