1η προκαταρκτική συνάντηση για το Περιφερειακό Δίκτυο CI-Novatec στην Άρτα

20/06/2019 Νέα

1η προκαταρκτική συνάντηση για το Περιφερειακό Δίκτυο CI-Novatec στην Άρτα

Η πρώτη προκαταρκτική συνάντηση για το Περιφερειακό Δίκτυο CI-Novatec στην Άρτα (κέντρο της πόλης) πραγματοποιήθηκε στις 12/06/2019, στις 7:00 μ.μ., στην επιλεγμένη πιλοτική περιοχή της Άρτας για την ίδρυση περιφερειακού δικτύου.