Νέα

08/02/2019 Νέα

2η συνάντηση του έργου CI NOVATEC στο Μπάρι

Η δεύτερη συνάντηση του έργου CI NOVATEC-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism Ecosystems, πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2019 στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι στην Ιταλία.

30/01/2019 Νέα

2η συνάντηση του έργου CI NOVATEC

Η δεύτερη συνάντηση του έργου CI NOVATEC-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism Ecosystems, θα λάβει χώρα στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2019 στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι στην Ιταλία.

18/01/2019 Νέα

1η προκαταρκτική συνάντηση του προγράμματος CI – NOVATEC στην πιλοτική περιοχή της Ναυπάκτου

Η 1η προκαταρκτική συνάντηση στην πιλοτική περιοχή της Ναυπάκτου του προγράμματος CI-NOVATEC - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism Ecosystems, που συγχρηματοδοτείται με 867.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου στην Ναύπακτο (Αίθουσα Ναυπακτία) και ώρα 11 και 30 π.μ.

25/10/2018 Νέα

3η προκαταρκτική συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου της CI-Novatec στα Καλάβρυτα

Η 3η προκαταρκτική συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου του Ευρωπαϊκού έργου "Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems / CI-NOVATEC", στην οποία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στα Καλάβρυτα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece - Italy 2014-2020.