Νέα

28/01/2021 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Προωθητική συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη της πιλοτικής περιοχής Monte Sant'Angelo

Στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC «Ευφυΐα Πελατών για καινοτόμα οικοσυστήματα τουρισμού» που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα CBC INTERREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014/2020, η Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Τουρισμού, Οικονομίας Πολιτισμού και Αξιολόγησης Επικράτειας διοργάνωσε μια ηλεκτρονική συνάντηση στις 25 Ιανουαρίου 2021 με τους τοπικούς φορείς του Monte Sant'Angelo, μία από τις τρεις πιλοτικές περιοχές που επέλεξε η Περιφέρεια της Απουλίας για την ανάπτυξη νέων «τουριστικών οικοσυστημάτων» σε επίπεδο μικροπεριφερειών, προκειμένου να προωθηθεί η πλατφόρμα CI-NOVATEC που επιτρέπει τη διαχείριση και την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού στην Απουλία και την Ελλάδα.

04/08/2020 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Ημερίδα Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Έργο CI-NOVATEC στα Καλάβρυτα και Εκπαίδευση των μελών των Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού και των μελών των φορέων χάραξης πολιτικής στα Καλάβρυτα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του έργου CI-NOVATEC-“Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος InterregV-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης και εκπαίδευσηςτων μελών των Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού και των μελών των φορέων χάραξης πολιτικής στα Καλάβρυτα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, στο κτίριο της Παλαιολογίνας.

13/02/2020 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ευρωπαϊκού έργου CI-NOVATEC "Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems" στη Ναύπακτο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC, “Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τετάρτη 15/01/2020 στη Ναύπακτο στην Αίθουσα Ναυπακτίας του Δημαρχείου της Ναυπάκτου με θέμα: «Η αξία της πελατειακής ευφυΐας στον Τουρισμό: Πως η γνώση της ικανοποίησης των τουριστών επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις».

10/02/2020 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Έργου CI-NOVATEC "Πελατειακή Ευφυΐα Για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence For InNOVAtive Tourism ECosystems" στα Πράμαντα

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου CI-NOVATEC, “Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο τη Δευτέρα 03/02/2020 στα Πράμαντα στο Συνεδριακό Κέντρο Δημαρχείου Πραμάντων με θέμα: «Η αξία της πελατειακής ευφυΐας στον Τουρισμό: Πώς η γνώση της ικανοποίησης των τουριστών επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις».