Γενική Ιδέα και Προσέγγιση

Το έργο CI-NOVATEC εισάγει μια καινοτόμο μεθοδολογία συλλογής δεδομένων σχετικά με την προσωπική εμπειρία των επισκεπτών, προκειμένου να ενισχύσει τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων & αποφάσεων πολιτικής, με στόχο την αναβάθμιση των τοπικών Οικοσυστημάτων Τουρισμού.

how

Συλλογή Σημείων Ενδιαφέροντος (POIs)

Η συλλογή δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω κλιμακούμενων και ευέλικτων εργαλείων ΤΠΕ που περιλαμβάνουν εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας για τον τουρίστα, οι οποίες εξάγουν δεδομένα μέσω ερωτηματολογίων & μέσων κοινωνικής δικτύωσης (προφίλ χρηστών ή δημόσιες σελίδες) και μια έξυπνη τελική πλατφόρμα που εφαρμόζει Ανάλυση Big Data με σκοπό την αυτόματη κατηγοριοποίηση, ανάλυση, επεξεργασία & κατανόηση των συλλεχθέντων δεδομένων.

how

Επίπεδο ικανοποίησης επισκεπτών

Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν:

  • Τα Εστιακά & Μεταβαλλόμενα Σημεία Ενδιαφέροντος (PPIs & FPIs), ενημερωμένα βάση της εξαγωγής δεδομένων Μοντέλου Crowdsourcing & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Δεδομένα επιπέδου ικανοποίησης επισκεπτών που αξιολογούν την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της διαχείρισης του εκάστοτε Εστιακού & Μεταβαλλόμενου Σημείου Ενδιαφέροντος (PPI & FPI) (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών συλλόγων, της διοίκησης θεατρικών χώρων και ομάδων, των διαχειριστών προστατευόμενων περιοχών, των διαχειριστών μουσείων κ.λπ.) & συνολικά τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΜΜΕ των Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTCs) (ταξιδιωτικοί πράκτορες, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικοί οδηγοί και ξεναγοί, εστιατόρια & καφετέριες, εταιρείες μεταφορών, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.).
how

Χρήσιμες Πληροφορίες Πελατών (Customer Intelligence)

Τα δεδομένα που συλλέγονται συνιστούν πολύτιμη Πληροφόρηση όσον αφορά του Πελάτες (Customer Intelligence – CI) για τους επιλεγμένους πιλοτικούς Τοπικούς Ομίλους Τουρισμού (LTCs) (3 στο σύνολό τους) της συμμετέχουσας Περιφέρειας, με διαφορετικά γεωγραφικά (ορεινά, αγροτικά, παράκτια) & θεματικά (πολιτιστικά, φυσικά & ιστορικά) χαρακτηριστικά, προκειμένου να εξαχθούν ευρέως φάσματος και διαφοροποιημένα δεδομένα και να προκύψουν εξειδικευμένα αποτελέσματα (& υπηρεσίες) προς όφελος των τελικών δικαιούχων (ΜΜΕ, διοίκηση Εστιακών & Μεταβαλλόμενων Σημείων Ενδιαφέροντος - PPI & FPI -, Δήμοι, Επιμελητήρια & Περιφέρειες), με σκοπό την ενίσχυση των ενεργειών βελτίωσης & των μελλοντικών στρατηγικών αποφάσεων.